Değerli Meslektaşlarım,

Yaklaşık 5000 yıllık tarihe sahip olan eczacılık mesleğimiz, ilaç hazırlama, muhafaza etme, uygulama sanatı olup, hastalar için farmasötik ürünler sağlamaya, onları geliştirmeye odaklanmıştır. Eczacılar, başka hiçbir meslek tarafından taklit edilemeyen bilgi ve becerilere sahiptir. Sanat, bilim ve teknolojiyi birleştirerek sanatlarını icra eden, yani ilaç üreten eczacılar, doğal, fiziksel ve tıbbi alanda iyi eğitimli eşsiz profesyonellerdir.

Eczanelerimizde ilaç, yani majistral formül hazırlanması, eczacılık meslek eğitiminin akademik bir düzeye gelişinden bu yana sürekli olarak yapılagelmektedir. Majistral hazırlamak bizim tarihin derinliklerinden gelen mirasımızdır. Dünyada terapötik ajanların birleştirilmesine izin veren başka bir profesyonel meslek yoktur.

Ekonomik nedenlerle üretimi durdurulan ve spesifik alanlarda ihtiyaç duyulan ilaçların sayısının artış gösterdiği günümüzde, hormon biyo-özdeş replasman tedavileri, pediatri, geriatri, ağrı yönetimi, diş hekimliği, çevresel ve kozmetik hassasiyetler, spor yaralanmaları, veteriner ürünler, kişileştirilmiş tedavi protokolleri için majistral üretim, gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Majistral ilaç hazırlama prosesleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de değişmekte olup bu çerçevede majistral ürün hazırlama konusunda sürekli eğitim bir ihtiyaç haline gelmektedir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde kişiye özgü tedavi uygulamalarının her geçen gün öneminin arttığı bir dönem yaşamaktayız. Hekimlerin kişiye özel olarak düzenlemiş oldukları reçetelerde yer alan formülasyonların, kişinin özel durumuna göre modifiye edildiği tedavi seçeneklerinde hekim- eczacı iletişiminin, tedavilerin başarısında çok önemli olduğunu görmekteyiz.

Hastaya yazılması düşünülen kişisel formüllerde; majistral formüllerde yer alan kimyasal ajanların birbirleriyle etkileşimleri, onların fiziksel özellikleri, geçimsizlikleri ve hastaların ilaca uyuncunu artıracak formül özelliklerini, hekimlerin eczacı danışmanlığında düzenlemeleri önem arzetmektedir.

Artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalıkların tedavisinde majistral formülasyonların geliştirilmesi ve standartlarının yükseltilmesinde tedavi sanatının ustaları olan eczacıların hekimler ile iletişimleri önem taşımaktadır.

İyi bir hekim-eczacı iletişimi sonucunda halk sağlığı ve kamu yararı açısından, tedavi kalitesinin artarak maliyetinin düşeceği kuşkusuzdur. Bu düşünceden hareketle ülkemizde ilk defa hekimler ve eczacıları bir araya getirecek bir kongre düzenlemekteyiz.

Yine kongre web sayfamızda eczacıların ve hekimlerin ihtiyaç duyduğu konu başlıklarını belirlemek amacıyla bir anket düzenleyerek kongre sunumlarını bu çerçevede oluşturmak düşüncesindeyiz. 

İlklerin yaşanacağı bu kongrede sunumlarda anlatılacak eşsiz bilgiler neticesinde optimize edilmiş majistral formül reçeteleri, hekim ve eczacı nosyonuna değer katacak ve tedavi çeşitliliğini artıracaktır.

Majistral Eczacılık Zirvesi 2024, tüm bu gerekçelerle, Majistral Eczacıları Derneği ve Trabzon Aile Hekimleri Derneğinin katkılarıyla, üniversitelerden öğretim üyelerimiz, eczacılarımız ve ilaç sektörümüzün kıymetli temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecektir.

17-19 Mayıs 2024 tarihinde, yeşilin ve mavinin bir araya geldiği eşsiz manzaralara sahip Karadeniz’in incisi Trabzon’da, Ramada Plaza By Wayndham Otel’de, majistral sanatımıza dair konu ve konukların yer aldığı bu önemli zirvede sizlerle buluşmayı arzu ediyoruz.

Bu davet hepimize…

Düzenleme Kurulu Adına

Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı